vandeWerf.eu vindt het belangrijk om de door U verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. vandeWerf.eu conformeert zich daarom zowel aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens als de gedragscode van de E-Mail Marketing Association Nederland (Emma). De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is vandeWerf.eu.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening (wanneer u een abonnement neemt, een publicatie bestelt, gebruik maakt van onze (interactieve) diensten of anderszins contact heeft met vandeWerf.eu legt vandeWerf.eu gegevens vast. vandeWerf.eu gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van vandeWerf.eu of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten, dan kunt u gebruikmaken van het contactformulier. Wij vernietigen dan uw gegevens. U kunt schriftelijk inzage vragen in uw opgeslagen persoonsgegevens. Eventueel foutief verwerkte persoonsgegevens kunt u laten corrigeren door contact op te nemen via het contactformulier.

Klikgedrag

Op de websites van vandeWerf.eu worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze gegevens bezoekers kunnen identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Op deze wijze kan vandeWerf.eu haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. Websites van vandeWerf.eu die advertenties bevatten maken tevens gebruik van cookies. Deze houden o.a. bij welke advertenties al aan u vertoond zijn. Op de sites van vandeWerf.eu treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. vandeWerf.eu kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen

vandeWerf.eu behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van vandeWerf.eu.

Laatste Wijziging: 8/08/2023 00:10
vandeWerf.eu