Auteursrechtelijke informatie over de inhoud van deze website.

Tenzij anders is vermeld, is op de inhoud van deze website de verklaring ‘Creative Commons zero’ (CC0) van toepassing. Dat houdt in dat iedere vorm van hergebruik van de inhoud van deze site is toegestaan, tenzij bij of in een bepaald onderdeel (bijvoorbeeld een foto of een document) staat aangegeven dat op dat onderdeel een auteursrechtelijke uitzondering van toepassing is.

Bij hergebruik van de inhoud van deze website is naamsvermelding niet verplicht. Het vandeWerf.eu stelt er wel prijs op als bij beeldmateriaal (foto en video) de naam ‘vandeWerf.eu’ als bron wordt vermeld. Voorts mag bij het citeren van de inhoud niet de indruk worden gewekt dat vandeWerf.eu zonder meer de strekking van het afgeleide werk onderschrijft.

De volgende rechten worden door de CC0-verklaring niet gewijzigd en blijven dus van kracht: octrooirechten en merkrechten;rechten van anderen, ofwel op onderdelen van deze website, dan wel op de wijze waarop de website wordt gebruikt, zoals het portretrecht of privacyrecht.

vandeWerf.eu